Taryhda 5-nci sentýabr

Taryhyň Şu Güni

1485019
Taryhda 5-nci sentýabr

1795-nci ýylyň 5-nci sentýabry …  Ortaýer deňizindäki Osman portlaryna gelip, söwda etmek isleýän Amerikan gämileri we raýatlary üçin ABŞ bilen Osman döwletiniň arasynda ylalaşyga gol çekişilýär. Ylalaşyga laýyklykda ABŞ hem ýyl Osman döwletine 21,600 dollar salgyt tölemegi kabul edýär. Ylalaşygyň möhleti 29 ýyl.

1914-nci ýylyň 5-nci sentýabry … 1-nci Cahan urşunyň esasy söweşlerinden biri bolan “Marna söweşi” başlaýar. Fransuz-Nemes frontunda 2 million esgeriň gatnaşmagyndaky söweşde 6 günüň dowamynda 100 müň esger ölýär.

1972-nci ýylyň 5-nci sentýabry … Palestinaly ýaragly söweşiciler 1972-nci ýyldaki Tomusky olimpia oýunlaryna gatnaşmak üçin Mýunhene baran Ysraýylyň wekiliýetine od açýar. Bir türgen ýogalýar, 9 türgen zamun alynýar.Degişli Habarlar