Taryhda 19-njy maý

Tarýhyň Şu Güni

1419759
Taryhda 19-njy maý

1919-njy ýylyň 19-njy maýy… 16-njy maýda 9-njy Gwardiýanyň Gözegçisi hökmünde Bandyrma paromy bilen Stambuldan ýola düşen Mustafa Kemal Serkerde, Samsuna gelýär. Özeninde Anadoly bolan mili azat edijilik göreşini başlatmagy meýilleşdiren Mustafa Kemal Serkerde bir gün Premýer ministr Damat Ferit Paşa ugradan telegramasynda “İzmiriň grek goşunlary tarapyndan basylyp alynmagy milleti we harby goşunlarymy diýseň gynandyrdy. Ne millet ne-de goşun bu nähak hüjümi kabul etmez” diýmek bilen, maksadyny üsti ýapyk görnüşde beýan edýär. 19-njy maý şol bir wagtda Atatürkiň simwoliki doglan güni. 1938-nji ýylyň 20-nji iýunyndan başlap bolsa 19-njy maý Türkiýede milli baýramçylyk hökmünde yglan edilýär.Degişli Habarlar