Taryhda 11-nji iýun

Taryhyň Şu Güni

Taryhda 11-nji iýun

Şu gün 2019-njy ýylyň 11-nji iýuny… Taryhyň şu güni başlaýar…

1868-nji ýylyň 11-njy iýuny… Türk Gyzyl ýarymaý jemgyýeti “Osmanly Ýaraly we Hassa Esgerlere Kömek Jemgyýeti” ady bilen lukmanlar toparynyň tagallasy netijesinde döredilýär. Guramanyň “Gyzylaý” ady M.K.Atatürk tarapyndan dakylýar.

1913-nji ýylyň 11-nji iýuny… 31-nji mart pitnesini basyp ýatyran Operasion goşunyň serkerdesi, Baş wezir we Harby wezir Mahmut Şewket janyna kast edilip öldürilýär.

1937-nji ýylyň 11-nji iýuny… Atatürk Trabzonda beren beýanatynda ähli daýhan birleşiklerini we emläklerini halka bahşedýändigini habar berdi.

1982-nji ýylyň 11-nji iýuny… “E.T.” dilmi ABŞ-da görkezilmäge başlanýar. Melissa Matisonyň kyssasyny Stiwen Spielberg kino düşürýär we film 4 oskara laýyk görülýär.

2004-nji ýylyň 11-nji iýuny… Elwan Abeýlegesse “Golden Lig” bäsleşiginde Norwegiýanyň Bergen şäherinde gatnaşan 5 müň metrlik ýaryşynda dünýä rekorduny goýýar.

 

 Degişli Habarlar