Çikagoda Guralan Türk Festiwaly Öz Işini Tamamlady

ABŞ-nyň Çikago şäherinde 3 gün dowam eden “Türk festiwaly” dabara bilen ýapyldy.

2144524
Çikagoda Guralan Türk Festiwaly Öz Işini Tamamlady

Rosemont etrabyndaky Donald Stepens sergi merkezinde guralan festiwalda türki medeniýeti tanyşdyrmak maksady bilen dürli çäreler geçirildi.

Türki dünýäden tans çykyşlary we meşhur jaz aýdymçysy Kamila Furkanyň ýerine ýetiren aýdymlary halkyň göwnünden turdy.

Türkiýäniň Kommunikasiýalar edarasy tarapyndan Türkiýäniň taryhy we tebigy gözelliklerini görkezýän 40 fotosuratdan ybarat “Türkiýe Asyry” sergisi üç günün dowamynda festiwala gatnaşyjylaryň dykgatyna hödürlendi.Degişli Habarlar