“Next by TRT World Forum 2024” Başlaýar

Forumda gün tertibinde esasy orun eýeleýän meseleler seljerler.

2141052
“Next by TRT World Forum 2024” Başlaýar

Türkiýäniň Radio-telewideniýe guramasy TRT tarapyndan şu ýyl 3-nji gezek geçirilýän “Next by TRT World Forum 2024” Stambul şäherinde başlaýar.

Halkara derejesinde ýakyndan tanalýan alymlaryň we hünärmenleriň gatnaşmagynda geçirilýän forumda gün tertibinde esasy orun eýeleýän meseleler seljerler.

Tehnalogiýa, bilim we saglygy goraýyş ýaly birnäçe ugur ara alnyp maslahatlaşylar.

Türkiýäniň ilkinji astronawty Alper Gezerawjy hem “Next by TRT World Forum 2024”-de çykyş eder.

TRT-niň Baş müdüri Mehmet Zahid Sobajynyň ýolbaşçylyk etmeginde geçiriljek foruma Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasynyn başlygy Fahrettin Altun hem gatnaşar.Degişli Habarlar