Alanýa kruiz gämi geldi

Alanýanyň portyna baran gäminiň düzüminde aglabasy ABŞ-ly bolan 1973 ýolagçy we 785 işgär bar

2140453
Alanýa kruiz gämi geldi

Gollandiýanyň baýdagyny göterýän "Oosterdam" atly kruiz gämisi Antalýa welaýatynyň Alanýa etrabyna geldi. 

285 metr uzynlygyndaky ägirt uly kruiz gämisi Antalýa welaýatynyň Alanýa etrabyna geldi. 

Alanýanyň portyna baran gäminiň düzüminde aglabasy ABŞ-ly bolan 1973 ýolagçy we 785 işgär bar. 

Gümrükdäki işlerden soň gämiden düşen syýahatçylar taryhy ýerlere gezelenç etdiler, söwda etdiler, restoranlarda we kafelerde wagt geçirdiler. Degişli Habarlar