Kruiz Gämileri Izmire Gelmäge Dowam Edýär

Kruiz gämileri bilen 4 müň 761 ýolagçy Izmire geldi.

2138988
Kruiz Gämileri Izmire Gelmäge Dowam Edýär

MSC Cruises we MSC Diwana atly kruiz gämileri Izmir portuna geldi.

Kruiz gämileri bilen 4 müň 761 ýolagçy Izmire geldi.

Ýolagçylar gümrük işlerinden soň şäher merkezi bilen birlikde gadymy Bergama we Efes şäherine we Bibi Merýemiň öýüne baryp gördi.

MSC Diwana atly kruiz gämisiniň syýahatçylyk möwsüminiň dowamynda Izmire 25 sapar guramagyna garaşylýar.

Türk portlaryna 2024-nji ýylda 2 milliondan gowrak syýahatçynyň gelmegine garaşylýar.


Etiketkalar: #syýahatçylyk , #kruiz , #Izmir

Degişli Habarlar