Bahamanyň Baýdagyny Göterýän Kruiz Gämisi Antalýa Geldi

“Hamburg” atly kruiz gämisi 310 ýolagçysy we 170 ekipažy bilen Antalýa geldi.

2122184
Bahamanyň Baýdagyny Göterýän Kruiz Gämisi Antalýa Geldi

Bahamanyň baýdagyny göterýän “Hamburg” atly kruiz gämisi 310 ýolagçysy we 170 ekipažy bilen Antalýa geldi.

144 metr uzynlygyndaky döwrebap kruiz gämisi QTerminals Antalýa portuna geldi.

Gäminiň ýolagçylary Antalýanyň taryhy we syýahatçylyk ýerlerine baryp gördi.

 

 Degişli Habarlar