Ryza Kaýaalp 9-njy gezek Ýewropanyň çempiony bolýar

Ýewropa Göreş çempionatynda göreşiň greko-rim görnüşi boýunça 130 kg agyrylygynda finalda gruzin garşydaşy Iakobi Kažaiany ýeňen türk türgen Ryza Kaýaalp altyn medalyň eýesi boldy

Ryza Kaýaalp 9-njy gezek Ýewropanyň çempiony bolýar

Ryza Kaýaalp 9-njy ýeňişi bilen türk göreş taryhynda Ýewropa çempionatlarynda iň köp altyn medal alan türk türgen adyna eýe boldy.

Ryza, bu çempionatdan ozalky derejesi Hamza Ýerlikaýa bilen deňdi.

Ýaşlar we Sport ministri Mehmet Muharrem Kasapogly, Ryza Kaýaalpy çempionlyk duşuşygynda ýalňyz goýmady.

Final tutluşygyny çempionatyň geçirilen ýerinde tomaşa eden ministr Kasapogly, çempion türgeni tutluşykdan soň gutlady.

Prezident Rejep Taýýip Erdogan hem Ryza Kaýaalpa telefon arkaly jaň edip: “Ryza seni gutlaýaryn. Alnyňdan öpýärin” diýdi.


Etiketkalar: çempion , medal , altyn , Ryza Kaýaalp

Degişli Habarlar