23-nji aprel Milli häkimiýet we çagalar baýramy konserdi

Çagalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryna we eden tanslaryna tomaşaçylar uly gyzyklanma bildirdi

956222
23-nji aprel Milli häkimiýet we çagalar baýramy konserdi

23-nji aprel Milli häkimiýet we çagalar baýramy mynasibetli Ankarada 1500 çaga konsert programmasy bilen çykyş etdi.

Prezident diwanynyň Simfoniýa orkestri çaldy çagalar ýerine ýetirdi

Çagalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryna we eden tanslaryna tomaşaçylar uly gyzyklanma bildirdi.

Ankaranyň Döwlet Opera we balet teatrynyň Çagalar balet topary hem öz tanslary bilen çykyş etdi.

23-nji aprel Milli häkimiýet we çagalar baýramy konserdi 23-nji aprelde TRT 1 kanalynda ýaýlyma berler.Degişli Habarlar