Şu gün Atatürki hatyralama, ýaşlar we sport baýramy

Her ýylyň 19-njy maýynda Atatürki hatyralama, ýaşlar we sport baýramy bellenilip geçilýär

973893
Şu gün Atatürki hatyralama, ýaşlar we sport baýramy

Şu gün 19-njy maý milli azat edijilik söweşiniň başlan güni

Her ýylyň 19-njy maýynda Atatürki hatyralama, ýaşlar we sport baýramy bellenilip geçilýär

Beýik lider Mustafa Kemal Atatürk 19-nji maýda Samsuna baryp Hyzmatdaş ýurtlaryna garşy milli azat edijilik söweşini başlatdy.

Bur milletiň taryhy täzeden ýazyldy.

Atatürk şu güni türk ýaşlaryna baýram hökmünde sowgat berdi.

Her ýylyň 19-njy maýynda Atatürki hatyralama, ýaşlar we sport baýramy bellenilip geçilýär.

Şu ýyl hem Türkiýäniň Milli baýramy ýurduň ähli ýerinde, daşary ýurtlarda we DKTR-da dabara bilen bellenilip geçilýär.Degişli Habarlar