Ysraýylly Tanklar Rafah Şäher Merkezine Girdi

Tanklar Al Awde metjidiniň golaýyna çenli geldi we 1 metjidi nyşana aldy.

2145539
Ysraýylly Tanklar Rafah Şäher Merkezine Girdi

Ysraýylyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, ysraýylly tanklaryň ilkinji gezek Gaza Sektorynyň günortasynda ýerleşýän Rafah şäher merkezine girendigini habar berdi.

“Ýnet” habarlar gullugynyň şaýatlara esaslanýan habaryna görä, tanklar Al Awde metjidiniň golaýyna çenli geldi we 1 metjidi nyşana aldy.

Sosial mediada ýaýradylan wideo ýazgylarda, Rafah şäherine guralan hüjümde metjidiň hem nyşana alynandygy görülýär.Degişli Habarlar