Saud Arabystanynyň Şasy öýken infeksiýasyna garşy bejergi alýar

Saud Arabystanynyň Şasy Selman bin Abdülaziziň öýken infeksiýasyna garşy antibiotik bejergisini alýandygy habar berildi

2141563
Saud Arabystanynyň Şasy öýken infeksiýasyna garşy bejergi alýar

Saud Arabystanynyň Şa diwanyndan berilen ýazmaça beýanatda, düýn gyzgynynyň galmagy we bogun agyrylary sebäpli 88 ýaşyndaky Şa Selmanyň, Jidde şäherindäki Al-Salam köşgünde ýerleşýän klinikalaryň birinde bejergi edilmäge başlanandygy mälim edildi. 

Şa Selmanda öýken infeksiýasynyň anyklanandygy we As-Salam köşgünde antibiotik bejergisini alýandygy aýan edildi. 

Saud Arabystanynyň Şasy Selman bin Abdülaziz aprel aýynda Şa Faýsal ýöriteleşdirilen hassahanasynda saglyk gözegçiliginden geçipdi. 

Beýleki tarapdan bolsa Saud Arabystanynyň Mirasdar Şazadasy Muhammed bin Selman, şu gün amala aşyrmagy meýilleşdirilen Ýaponiýa saparyny yza süýşürdi.

Ýaponiýanyň Ministrler kabinetiniň sekretary Ýoşimasa Haýaşi, Saud Arabystanynyň Mirasdar Şazadasy Muhammed bin Selmanyň saparyny Şanyň saglyk bilen bagly meseleleri sebäpli yza süýşürendigini habar berdi.

Saud Arabystanynyň Mirasdar Şazadasy Muhammed bin Selman Ýaponiýa gurajak saparynyň çäginde Ýaponiýanyň imperatory Naruhito we premýer ministri Fumio Kişida bilen duşuşyklar geçirmegi meýilleşdirilýärdi. Degişli Habarlar