Russiýa: "Üç ýaşaýyş zolagyny gözegçilik astyna aldyk" diýdi

Russiýanyň Goranmak ministrligi Ukrainanyň Harkow sebitinde 2, Zaparožýe sebitinde bolsa 1 ýaşaýyş zolagyny gözegçilik astyna alandyklaryny habar berdi

2140029
Russiýa: "Üç ýaşaýyş zolagyny gözegçilik astyna aldyk" diýdi

Russiýanyň Goranmak ministrliginden berilen beýanatda, rus goşunynyň Ukrainadaky hereketleri barada maglumat berildi. 

Russiýanyň Ýaragly güýçleriniň aksiýalarynyň netijesinde käbir ýaşaýyş ýerleriniň gözegçilik astyna alynandygyny bellenen beýanatda, Demiragzyk harby birikmeleriň Harkow sebitinde Glubokoýe we Lukýantsy ýaşaýyş ýerleriniň gözegçiligini ele geçirendigi habar berildi. 

Beýanatda Rus Dnýepr harby birikmeleriň Zaparožýe sebitinde Rabotino ýaşaýyş zolagyny gözegçilik astyna alandygy mälim edildi. Degişli Habarlar