Owganystanda Harby Dik Uçar Heläkçilige Uçrady

Waka hakynda heniz resmi beýannama berilmedi.

2139981
Owganystanda Harby Dik Uçar Heläkçilige Uçrady

Owganystanyn Ghor welaýatynda harby dik uçar heläkçilige uçrady.

Ýurduň merkezinde ýerleşýän Ghor welaýatynyň Firoz Koh şäherinde harby dik uçar Harirud derýasynyň kenaryna gaçdy.

Waka hakynda heniz resmi beýannama berilmedi.

Heläkçilikde adam pidasynyň bolup bolmandygy hakynda hem maglumat berilmedi.Degişli Habarlar