Blinken Sahnada Aýdym Aýtdy

Russiýa bilen söweşýän Ukraina sapar eden ABŞ-nyň Döwlet sekretary Entoni Blinken barlardan birinde sahna çykyp aýdym aýtdy.

2139805
Blinken Sahnada Aýdym Aýtdy

Entoni Blinken Ukrainanyň paýtagty Kiýewde barlardan birinde sahna çykdy.

2022-nji ýylyň fewral aýyndan bari Russiýa bilen söweşýän Ukraina berýän güýçli goldawy bilen özüni tanadan Blinken Kiýewdäki barlardan birinde elektronik gitar çalyp, aýdym aýtdy.

Blinken baran barynda aýdym-saz topary bilen Neil Ýonguň “Rokinin the Frii World” atly aýdymyny ýerine ýetirdi.Degişli Habarlar