Awstraliýada buthanalaryň birinde pyçakly hüjüm guraldy

Awstraliýanyň Sidneý şäherindäki buthanalaryň birinde pyçak bilen guralan hüjümde 4 adam ýaralandy

2128004
Awstraliýada buthanalaryň birinde pyçakly hüjüm guraldy

9 News telewideniýe kanaly tarapyndan berilen habara görä Sidneý şäherindäki Christ The Good Shepherd buthanasynda pyçakly hüjüm guraldy. 

Buthanada dini dabara geçirilýän mahaly guralan pyçakly hüjümde pop we 3 adam ýaralandy. Degişli Habarlar