Hizbullah Ysraýyla degişli harby nokada hüjüm gurady

Hizbullah Liwanyň günorta serhet zolagynda ýerleşýän Ysraýyla degişli harby nokada hüjüm gurady

2064389
Hizbullah Ysraýyla degişli harby nokada hüjüm gurady

Hizbullah Ysraýyl-Liwan serhedinde başdan geçirilen çaknyşyklar bilen baglanşykly ýazmaça beýannama berdi. 

Beýannamada Ysraýylyň Merj harby nokadyna amatly ýaraglar bilen hüjüm guralandygy we nyşanalaryň täsirsiz ýagdaýada getirilendigi habar berildi. 

Beýleki tarapdan Liwanyň resmi habarlar agentligi NNA tarapyndan berilen habarda, Ysraýylyň harby güýçleriniň Liwanyň serhet zolagyndaky Aýta aş-Şaab we Odeýsa etrapçalarynyň töweregine artilleriýe bilen hüjüm gurandygy mälim edildi. 

Ysraýylyň goşuny bilen Hizbullahyň arasynda 8-nji oktýabrdan bäri wagat-wagtal başdan geçirilen çaknyşyklarda 74 Hizbullah agzasy bilen 4 Ysraýyl esgeri ýogaldy. Degişli Habarlar