Belgiýada Mugallymlar Iş Taşlady

Mugallymlar, bilim pudagyndaky kynçylyklara garşylyk görkezmek üçin iş taşlady.

1980309
Belgiýada Mugallymlar Iş Taşlady

 

Belgiýanyň paýtagty Brýusselde mugallymlar, bilim pudagyndaky kynçylyklara garşylyk görkezmek üçin iş taşlady.

Kärdeşler arkalaşygynyň çagyşyryna laýyklykda müňlerçe mugallym  protestýörişi üçin ýerli wagt bilen 09.30-da Midi otly bekediniň öňünde bir ýere jemlenişdi.

Mugallymlar, aşa iş ýükü, synyplarda okuwçylaryň sanynyň köplügi, bujetiň azlygy we psihologiki goldawyň ýetersizligi sebäpli iş taşlady.

Protest ýörişinde mugallymlar tarapyndan “Dem almagymyza rugsat beriň” diýlen şygarlar göterildi.

Protest ýörişleri we iş taşlaýyş, bilimin, şäher merekezinde ertiriň irki sagatlaryndan başlap gatnawyň bökdelmegine sebäp boldy.Degişli Habarlar