Taýwanyň ABŞ-dan Satyn Alan Raketalary Şu Ýyl Gowşurlar

Raketalaryň Taýwana satylmagy üçin ABŞ bilen 2019-njy ýylyň iýul aýynda şertnama baglaşylypdy

1968366
Taýwanyň ABŞ-dan Satyn Alan Raketalary Şu Ýyl Gowşurlar

Taýwan, ABŞ-dan satyn alan 400 Žawelin antitank raketalarynyň şu ýyl gowşurylmaga başlanjakdygyny mälim etdi.

Taýwanyň habarlar gullugy JNA-nyň berýän habaryna görä, 200 raketa üstümizdäki ýylyň birinji ýarymynda, galan 200 raketa bolsa 2024-nji ýylda kabul edilip alynar.

400 Žawelin antitank raketalarynyň Taýwana satylmagy üçin ABŞ-nyň ozalky Prezidenti Donald Tramp döwründe 2019-njy ýylyň iýul aýynda şertnama baglaşylypdy.Degişli Habarlar