Putin: "Günbatar täze bir alýans döretmek isleýär" diýdi

Russiýanyň Döwlet baştutany Wladimir Putin, ýurdunyň Hytaý bilen harby alýans içinde bolmandygyny habar berdi

1965162
Putin: "Günbatar täze bir alýans döretmek isleýär" diýdi

Russiýanyň Döwlet baştutany Wladimir Putin Russiýanyň döwlet telewideniýesine beýannama berdi. 

Putin Russiýanyň Hytaý bilen hiç hili alýans içinde bolmandygyny, iki ýurduň arasyndaky harby-tehniki hyzmatdaşlygyň açyk ýagdaýda alynyp barylýandygyny mälim etdi. 

Günbatar ýurtlaryny tankyt eden Putin, II Jahan urşunda Germaniýanyň, Italiýanyň we Ýaponiýanyň ýolbaşçylygyndaky Osi agza döwletler alýansyny ýatlatdy. 

ABŞ-nyň we NATO-nyň has global alýanslar emele getirmek isleýändigini aýdan rus lider: "Günbatar täze bir Osi döwletler alýansyny döretmek isleýär" diýip nygtady. Degişli Habarlar