Deýrezzorda Terror Toparyna Hüjüm Guraldy

Siriýanyň Deýrezzor welaýatynyň Albukemal etrabynda kime degişlidigi bilinmeýän ýaragly uçarmansyz howa ulaglary bilen Eýran tarapyndan goldanýan daşary ýurtly terror toparyna degişli ulag kerwenine howa hüjümi guraldy.

1939414
Deýrezzorda Terror Toparyna Hüjüm Guraldy

Ýerlerden alynan maglumata görä Albukemal etrabynyň golaýynda haýsy ýurda degişlidigi bilinmeýäň ýaragly uçarmansyz howa ulaglary Eýran tarapyndan goldanýan daşary ýurtly terror toparyna degişli logistika ulag kerwenine hüjüm gurady.

Yrakdan Siriýa geçen we Albukemal etrabynyň Herri obasynda nyşana alynan ulag kerweninde ýapyk ýükli azyndan 4 konteýnere hüjüm guraldy.

Hüjümde çekilen ýitgi hakynda maglumat ýok.Degişli Habarlar