BMG-nyň Baş sekretary Russiýanyň Ukrainanyň Dnepr şäherine guran hüjümini berk ýagdaýda ýazgardy

BMG-nyň Baş sekretary Antoniu Guterriş, Russiýanyň goşunynyň Ukrainanyň Dnepr şäherine guran raketaly hüjümini iň berk ýagdaýda ýazgardy

1933786
BMG-nyň Baş sekretary Russiýanyň Ukrainanyň Dnepr şäherine guran hüjümini berk ýagdaýda ýazgardy

BMG-nyň Baş sekretarynyň metbugat geňeşçisi Stefani Tremble, BMG-nyň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň azyndan 40 adamyň ýogalan, ençeme adamyň ýaralanan we onlarça adamyň dereksiz ýiten raketa hüjümini iň berk ýagdaýda ýazgarandygyny habar berdi. 

Stefani Tremble: "Baş sekretar asuda ilata we raýat infrastrukturalaryna garşy guralan hüjümleriň halkara adam hukuklarynyň düzgünini bozýandygyny beýan etdi" diýip belledi. 

BMG-nyň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň hüjümleriň iň gysga wagtda bes edilmeginiň gerekdigini aýdan Stefani Tremble, BMG-nyň Baş sekretarynyň Dneprde guralan hüjümde ýogalan adamlaryň maşgalalaryna gynanç bildirýändigini, ýaralananlaryň bolsa tiz wagtda sagalmaklaryny dileýändigini aýan etdi. 

Russiýanyň goşuny 14-nji ýanwarda Ukrainanyň Dnepr şäherinde 9 gatly ýaşaýyş binasyna guran raketaly hüjümlerinde, aralarynda çagalar hem bolan asuda ilatdan 40 adam ýogaldy, 75 adam hem ýaralandy. 

Hüjümden soň Dneprde 3 günlük milli ýas yglan edildi. 

Beýleki tarapdan Kremliň metbugat geňeşçisi Dmitriý Peskow düýn beren beýnatynda, Dneprdäki raketa hüjüm bilen bagly günäkärlemeleri ret edip: "Russiýanyň goşuny ýaşaýyş binalaryna we sosial infrastrukturalara hüjüm guramaýar. Ukraina tarapynyň käbir wekilleriniň beren, tragediýanyň howa goranyş ulgamlaryndan gözbaş alýandygy baradaky beýanatlaryny siz hem gördüňiz" diýip aýtdy.Degişli Habarlar