Zelenskiý 7 Ýurduň Daşary Işler Ministrini Kabul Etdi

“Saparyňyz, ilkinji nobatda agyr günleriň başdan geçirilýän döwründe ýurtlaryňyzyň Ukraina güýçli goldaw berýändigini görkezýär

1912184
Zelenskiý 7 Ýurduň Daşary Işler Ministrini Kabul Etdi

Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiý, ýurdunda saparda bolýan 7 ýurduň daşary işler ministrini kabul etdi.

Zelenskiý sosial mediadan beren habarnamasynda, Estoniýanyň Daşary işler ministri Urmas Reýnsalu, Islandiýanyň Daşary işler ministri Tordis Kolburn Gilfadottir, Litwanyň Daşary işler ministri Edgar Rinkewiç, Latwiýanyň Daşary işler ministri Gabrielius Landsbergis, Norwegiýanyň Daşary işler ministri Anniken Hýuitfeld, Finlýandiýanyň Daşary işler ministri Pekka Haawiston we Şwesiýanyň Daşary işler ministri Tobias Billstrem bilen duşuşandygyny mälim etdi.

“Saparyňyz, ilkinji nobatda agyr günleriň başdan geçirilýän döwründe ýurtlaryňyzyň Ukraina güýçli goldaw berýändigini görkezýär” diýen Zelenskiý, Ukrainanyň territorial bitewiligine we garaşsyzlygyna berýän goldawlary üçin Baltika we Demirgazyk Ýewropa ýurtlaryna sagbolsun aýtdy.

Zelenskiý, sosial media arkaly beren wideo ýüzlenmesinde Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda 24-nji fewraldan bäri dowam edýän söweşde ýetilen sepgit hakynda maglumat berdi.

Moskwadan gelen görkezmelere boýun egmändigi üçin Russiýanyň Ukraina garşy “ar almak” maksady bilen söweş yglan edendigini aýdan Zelenskiý “Ukraina asla boýun egmez” diýdi.

Dünýä ýurtlaryna galla önümleriniň ýetirilmegi üçin Ukrainada galla platformasyny gurandyklaryny ýatladan Zelenskiý bu meselede Türkiýe bilen birlikde ABŞ-nyň, Koreýanyň, Ýaponiýanyň, ÝB-ne agza käbir ýurtlaryň, NATO-nyň we BMG-nyň uly goldaw berendigini belledi.

 

 



Degişli Habarlar