Ýewropada Maýmyn Mama Keseline Ýoluganlaryň Sany 17 Müň Adamdan Geçdi

Maýmyn mama keseline ýoluganlaryň 99 göterimi erkeklerden ybarat.

1866913
Ýewropada Maýmyn Mama Keseline Ýoluganlaryň Sany 17 Müň Adamdan Geçdi

Ýewropa ýurtlarynda maýmyn mama keseline ýoluganlaryň sany 17 müň 509 adama ýetdi.

Ýewropa Hassalyklaryň öňüni alyş we gözegçilik merkezi bilen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyna görä, Ýewropada 35 ýurtda 9-njy awgusta çenli 17 müň 509 adam maýmyn mama keseli sebäpli hasaba alyndy.

Maýmyn mama keseline ýoluganlaryň 99 göterimi erkeklerden ybarat.

Maýmyn mama keseline ýoluganlaryň 40 göteriminiň 31-40 ýaş, 24 göterimi 41-50 ýaş, 23 göteriminiň bolsa 18-30 ýaş aralygyndadygy anyklandy.

Ispaniýada 5 müň 162, Germaniýada 2 müň 982, Britaniýada 2 müň 973 we Fransiýada 2 müň 423 adam maýmyn mama keseli sebäpli hasaba alyndy.

 Degişli Habarlar