Eýranda zamun krizisi başdan geçirildi

Eýranyň Iýlam şäherinde Mustazaflar gaznasynyň ozalky işgäri sebäpli bolan zamun krizisinde 4 adam ýogaldy, 5 adam ýaralandy

1828908
Eýranda zamun krizisi başdan geçirildi

Tasnim habarlar agentligine beýannama beren Iýlam welaýatynyň Içeri işler edarasynyň müdüriniň orunbasary Ferzad Ýasemi: “Mustazaflar gaznasynda ozal işlän we işinden çykarylan bir adam, şu gün irden gaznanyň işgärlerini zamun aldy. Hüjümçi od açyp 3 adamy öldürdi, 5 adamy ýaralady. Hüjümçi soň bolsa öz janyna kast etdi” diýip habar berdi.

Eýranly resmiler ýaralanan adamlaryň käbirleriniň saglyk ýagdaýyny agyrdygyny bellediler.

Eýranyň dini lideri Ali Hamaneýe degişli Mustazaflar gaznasy gozgalmaýan emläk, bank, ätiýaçlandyryş ýaly söwda we ykdysady işler boýunça iş alyp barýar.


Etiketkalar: #zamun , #Tasnim , #Eýran

Degişli Habarlar