Nigeriýada başdan geçirilen gaýyk pajygasynda ýogalan adamlaryň sany artdy

Nigeriýanyň Kano ştatynda 30-njy noýabrda ýolagçy gaýygynyň batmagy netijesinde ýogalanlaryň sany 29 adama ýetdi

1742058
Nigeriýada başdan geçirilen gaýyk pajygasynda ýogalan adamlaryň sany artdy

Kano ştatynyň Polisiýa gullugynyň metbugat geňeşçisi Abdullahi Kiýawa, Bagwai derýasynda batan gaýygyň gözleg we halas ediş işleriniň netijesinde ýene-de 9 adamyň jesediniň tapylandygyny habar berdi. 

Şeýlelik bilen gaýyk pajygasynda ýogalanlaryň sany 29 adama ýetdi. 

Häzirki wagta çenli 9 adamyň halas edilendigini aýdan Kiýawa gözleg we halas ediş işleriniň dowam edýändigini aýan etdi. Degişli Habarlar