Russiýa, Prezident Erdoganyň Sapary Üçin Taýarlyk Görýär

Peskow, žurnalistlere Erdoganyň Russiýa gurajak sapary hakynda beýannama berdi.

1708177
Russiýa, Prezident Erdoganyň Sapary Üçin Taýarlyk Görýär

Russiýa, Prezident R. T. Erdoganyň Moskwa gurajak sapary üçin taýarlyk görýändigini habar berdi.

Kremliň metbugat geňeşçisi Dmitrir Peskow, Prezident Erdoganyň Russiýa gurajak sapary üçin taýarlyk görýändiklerini mälim etdi.

Peskow, žurnalistlere Erdoganyň Russiýa gurajak sapary hakynda beýannama berdi.

Erdoganyň Russiýa gurajak iş sapary üçin taýarlyk görülýändigini aýdan Peskow, “Saparyň çäginde özara gatnaşyklar ähli taraplaýyn ara alnyp maslahatlaşylar” diýdi.

Peskow, iki lideriň duşuşykda Siriýa meselesi bilen birlikde sebitara meseleleri hem seljerjekdigini nygtady.Degişli Habarlar