Kanadanyň Wankuwer şäherinde pyçakly hüjüm guraldy

Kanadanyň Wankuwer şäherinde guralan pyçakly hüjümde 1 adam ýogaldy

1609936
Kanadanyň Wankuwer şäherinde pyçakly hüjüm guraldy

Wankuwer şäheriniň gelim-gidimli söwda zolagynda bir adam, kitaphananyň öňünde duran adamlara pyçak bilen hüjüm gurady. 

Hüjümde 1 adam ýogaldy, 6 adam ýaralandy. 

Resmiler hüjümçiniň göz tussaglygyna alynandygyny, hüjüm bilen bagly derňew işiniň başladylandygyny habar berdiler. 

Beýleki tarapdan, ýurdyň Premýer ministri Jastin trýudo Twitter hasabyndan beren beýanatynda hüjümde ýogalan we ýaralanan adamlara gynanç bildirdi. 


Etiketkalar: #pyçak , #hüjüm , #Wankuwer , #Kanada

Degişli Habarlar