Awstraliýada türk metjidine hüjüm guraldy

Awstraliýanyň Sidneý şäherinde ýerleşýän Auburn Gelibolu metjidine düýn agşam şahsyýeti entek aýan edilmedik 1 adamyň hüjümine sezewar galdy

1515770
Awstraliýada türk metjidine hüjüm guraldy

Türkiýäniň Din işler guramasyna degişli Auburn Türk-Yslam Medeniýet merkeziniň gözegçiligindäki Gelibolu metjidine giren erkek hüjümçiniň, metjidiň ýokarky gatyndaky lýustralary, penjiräniň aýnalaryny, telewizory we käbir zatlary döwüp müňlerçe dollarlyk maddy zyýana sebäp bolandygy aýan edildi. 

Hüjümiň guralan wagty käbir raýatlar, hüjümçiniň eden-etdiliklerini wideo alyp, polisiýa gullugyna habar berdiler. 

Polisiýa gullugynyň işgärleri şahsyýetini entek aýan etmedik hüjümçini göz tussaglygyna aldy. 


Etiketkalar: #metjit , #Sidneý , #Awstraliýa

Degişli Habarlar