Eýran, Saud Arabystany bilen gepleşiklere taýar

Hüseýin Dehkan, Saud Arabistany bilen şertsiz gepleşik geçirmäge taýardyklaryny aýtdy

1441083
Eýran, Saud Arabystany bilen gepleşiklere taýar

 

Eýranyň dini lideri Ali Hamaneýiň harby kömekçisi Hüseýin Dehkan, Saud Arabistany bilen şertsiz gepleşik geçirmäge taýardyklaryny aýtdy.

Şol bir wagtda ozalky Goranmak ministri bolan Dehkan, merkezi Katarda ýerleşýän Al Žazerra telewideniýesine gün tertibinşň ileri tutulýan ugurlary barada beýanat berdi.

Ýurdunyň Birleşen Arap Emirlikleri bilen edýän gatnaşyklarynyň kadalaşandygyny we Aby Dabiniň Eýran meselesindäki tutumynyň üýtgändigini aýdan Dehkan, Saud Arabystany barada bolsa “Riýad kabul eden halatynda Saud Arabystany bilen şertsiz gepleşik geçirmäge taýar. Saud Arabystany Ýemen söweşinde ýeňilendigini kabul etmeli we täze syýasat alyp barmaly” diýdi.Degişli Habarlar