Dünýäde koronawirus sebäpli ýogalanlaryň sany 340 müň 500 adamdan geçdi

Wirusy ýeňenleriň sany 2 million 175 müň 580  adamdan geçdi

1422471
Dünýäde koronawirus sebäpli ýogalanlaryň sany 340 müň 500 adamdan geçdi

Dünýäde täze görnüş koronawirus sebäpli ýogalanlaryň sany 340 müň 500,wirusa ýoluganlaryň sany 5 million 329 müň 260, wirusy ýeňenleriň sany 2 million 175 müň 580  adamdan geçdi.

Epidemiýanyň merkezi ABŞ-da koronawirus sebäpli ýogalanlaryň sany 97 müň 663 adamdan geçdi. Prezident Donald Tramp, gubernatorlardan koronawirusa garşy görlen çäreleriň çäginde ýapylan ybadathanalaryň açylmagyna rugsat bermeklerini isledi.

Italiýada epidemiýa sebäpli ýogalanlaryň sany 1 günde 130 adam artyp 32 müň 616 adama ýetdi. Hasaba alynanlaryň sany 1638 adam azalyp, 59 müň 322 adama çenli aşaklady.

Fransiýada Kovid-19 sebäpli ýogalanlaryň sany soňky 24 sagatda 74 adam artyp 28 müň 289 adama, wirusa ýoluganlaryň sany bolsa 403 adam artyp 219 müň 82 adama ýetdi. Ýurtda koronawirusa garşy göreşiň çäginde goýlan käbir çäklendirmeler tapgyrlaýyn bes edilýär. Şol çäkde ybadathanalaryň ýaňadandan açylmagyna rugsat berildi. Karara laýyklykda ertir ýurtda metjitlerde baýram namazy okalar.

Ispaniýada koronawirus sebäpli ýogalanlaryň sany 1 günde 56 adam artyp 28 müň 628, hasaba alynanlaryň sany 446 adam artyp 234 müň 824 adama ýetdi.

Britaniýada koronawirus sebäpli ýogalanlaryň sany 36 müň 393 adama ýetdi.

Kovid-19 Braziliýada 21 müň 116, Belgiýada 9 müň 237, Germaniýada 8 müň 352, Meksikada 6 müň 989, Kanada-da 6 müň 250, Gollandiýada 5 müň 788, Şwesiýada 3 müň 925, Peruda 3 müň 244, Ekwadorda 3 müň 56, Şweýsariýada 1903, Irlandiýada 1592, Portugaliýada 1289, Polşada 982, Çilide 630 adamyň ýogalmagyna sebäp boldy.

 Degişli Habarlar