Hytaýda derman fabriginde ýangyn boldy

Hytaýda derman fabrikleriniň birinde ýüze çykan ýangynda ilkinji kesgitlemelere görä 10 adam ýogaldy

Hytaýda derman fabriginde ýangyn boldy

ChinaDailynyň berýän habaryna görä, Şantung ştatynyň Jinan şäherinde bir derman fabriginde ýangyn ýüze çykdy.

Habarda ýangynda azyndan 10 adamyň ýogalandygy, 12 adamyň ýaralanandygy mälim edildi.

Hytaýyň gündogaryndaky Jiangsu ştatynda geçen aýyň ahyrynda bie himiki desgada bolan partlamada bolsa 78 adam ýogalypdy.Degişli Habarlar