Trampyň bosgunlar syýasatyna garşy protest ýörişi geçirildi

Bütin dünýä bosgunlar güni mynasybetli ABŞ-nyň Nýu Ýork şäherinde bir ýere jemlenşen müňlerçe adam Prezident Donald Trampyň alyp barýan bosgunlar syýasatyna garşy protest ýörişini geçirdi

996606
Trampyň bosgunlar syýasatyna garşy protest ýörişi geçirildi

Nýu Ýorkyň Bryant seýilgähinde bir ýere jemlenşen müňlerçe adam BMG-na çenli ýöredi.

“Bosgun çagalary goraň”, “Bosgunlar hoş geldiňiz”, “Çagalar bikanun däl” diýlen şygarlary göteren we bosgunlara goldaw berýän şygarlary aýdan dürli dini we etniki toparlara agza bolan protestçylar BMG-nyň merkezi binasyna çenli ýöredi.

Tramyň ýolbaşçylygyndaky Amerikan hökümetiniň bikan ýagdaýda ABŞ-na giren bosgun maşgalaryň çagalaryny biri-birinden aýyrýan syýasat alyp barmagyny tankyt eden protestçylar, çaga bosgunlaryň nyşana alynmagyna berk garşy durdular.

 Degişli Habarlar