Keniýada syýasy krizis dowam edýär

Keniýada 8-nji awgustda geçen saýlawlardan soň başlan syýasy krizis dowam edýär

799843
Keniýada syýasy krizis dowam edýär

Oppozisiýanyň garşy çykan saýlawlaryň netijeleri güýçsiz diýip ykrar edildi.

Keniýada oppozisiýanyň lideri Raila Odinganyň ýüz tutmasyny netijelendiren ýurdyň Ýokary kazyýeti saýlawlary güýçsiz diýip ykrar etdi.

Ýokary kazyýet saýlawlaryň ýaňadandan geçirilmegini talap etdi.

Saýlawlar 60 günüň dowamynda täzeden geçiriler.

 Degişli Habarlar