Pakistanyň Owganystan serhedindäki serhet galalaryna hüjüm guraldy

Wakada 5 esger ýogaldy

685343
Pakistanyň Owganystan serhedindäki serhet galalaryna hüjüm guraldy

Pakistanyň Owganystan serhedindäki 3 aýry serhet galasynyň nyşana alynyp, guralan hüjümde 5 esger ýogaldy.

Pakistanyň goşuny tarapydan berilen baýanatda düýn agşam taýpalar sebitinde ýerleşýän 3 aýry serhet galasyna hüjüm guralandygy habar berildi.

Beýanatda 5 esgeriň ýogalandygy, çaknyşygyň barşynda 10 hüjümçiniň öldürilendigi bellenýär.

Hüjümiň jogapkärçiligini entek öz üstüne alan bolmady.Degişli Habarlar