Ýemen dartgynly bolmagynda galýar

Ýüze çykan soňky çaknyşyklarda ýogalan esgerleriň sany 5-e ýetdi

571049
Ýemen dartgynly bolmagynda galýar

Saud Arabystany bilen Şaýy Husleriň arasynda ýüze çykan soňky çaknyşyklarda ýogalan esgerleriň sany 5-e ýetdi.

Saud Arabystanynyň Ahbariýýe 24 gezedi Saud Arabystany-Ýemen serhedindäki Nejran şäherinde saudly bir kakanyň 1 ýylyň içinde eýýäm 2-nji oglunyň çaknyşyklarda wepat bolandygyny habar berýär.

Saud Arabystany güýçleri bilen Husileriň arasynda ýurduň Ýemen serhedinde düýn ýüze çykan çaknyşykda 3 esgeriň ýogalandygy mälim edilipdi.

Husileriň gözegçiligi astyndaky SABA habarlar gullugy bolsa halkara hyzmatdaş güýçleriň Husiler tarapyndan basylyp alynan Sade welaýatyna 15 howa hüjümini gurandyklaryny öňe sürdi.Degişli Habarlar