Ysraýyl Gaza hüjüm gurady

Ysraýylyň Ýaragly güýçleri Gazanyň günortasyna iki howa hüjümi gurady

Ysraýyl Gaza hüjüm gurady

Ysraýylyň Gazanyň günortasyndaky Hasn Ýunus Az-Zene we Fehari etraplaryndaky ekin meýdanlaryny bombalamagy netijesinde golaýdaky öýlere zeper ýetdi.

Wakada ýogalan ýa-da ýaralanan adam ýok.

Ysraýylyň harby uçarlary çarşenbe gününden bäri Gazanyň tapawutly ýerlerine howa hüjümlerini guraýar.

Penşenbe günindäki howa hüjümleriniň netijesinde 1 palestinaly ýogaldy.Degişli Habarlar