Siriýa dartgynly bolmagynda galýar

Siriýanyň harby goşuny Damaskda howa hüjümini gurady

Siriýa dartgynly bolmagynda galýar

Siriýanyň Baş Ynkylap Geňeşinden berilen beýanatda paýtagat Damaskyn günbatarynda oppozisiýanyň gözegçiligindäki Guta etrabynyň Haneş-Şeýh etrapçasyna barrel bombalary bilen howa hüjüminiň guralandygy, waka sebäpli 7 sanysy çaga, 2 sanysy zenan 11 adamyň ýogalandygy nygtaldy.
Haneş-Şeýh etrapçasynda hökümete degişli güýçler bilen çaknyşan ýaragly oppozisionerleriň 2 esgeri öldürendigi barasynda nygtalýan beýanatda, barrel bombasy bilen guralan hüjiň çaknyşyklarda edilendigine üns çekildi.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar