19-njy maý Atatürki hatyralama, ýaşlar we sport baýramy

Döwrebaplyga tarap barýan ýolda sagdyn ýaşlara uly ynam bildiren Atatürk şu güni türk ýaşlaryna sowgat edýär

2141016
19-njy maý Atatürki hatyralama, ýaşlar we sport baýramy

Şu gün 19-njy maý Atatürki hatyralama, ýaşlar we sport baýramy

Şu gün Türkiýe Respublikasynyň esaslandyryjysy beýik baştutan Mustafa Kemal Atatürki hatyralama, ýaşlar we sport baýramyny dabaraly ýagdaýda belläp geçýäris.

 Milli Azat edijilik söweşiniň ýeňiş bilen tamamlanmagynda uly rol oýnan Atatürk, Türkiýe Respublikasynyň yglan edilmegi bilen ýurduň ilkinji prezidenti boldy.

Döwrebaplyga tarap barýan ýolda sagdyn ýaşlara uly ynam bildiren Atatürk şu güni türk ýaşlaryna sowgat edýär.

 Her ýylyň 19-njy maýynda  Atatürki hatyralama, ýaşlar we sport baýramy dabaraly ýagdaýda bellenilip geçilýär.Degişli Habarlar