Kipr Parahatçylyk Hereketi

Türkiýe Kiprli türklere goldaw bermäge dowam eder

1856898
Kipr Parahatçylyk Hereketi

Kipr iňlisleriň häkimiýeti astynda mahaly iki jemgyýetli, iki dinli gurluşa eýedi.

1931-nji ýyldan başlap Britaniýadan garaşsyzlygyny almaga synanşan grekler adany Gresiýa bilen birleşdirmek isledi.

Halkara şertnamalarda ada-da hemaýatkär ýurt hökmünde ýer alýan Türkiýe 1974-nji ýylda ada-daky türklere garşy guralan hüjümleriň öňüni almak üçin ada harby operasiýa gurady.

Adanyň ýarysyna golaýy Türkiýäniň ýaragly güýçleri tarapyndan halas edildi.

Şol günden bäri dowam edýän parahatçylyk döwrüne gadam basyldy.

Iki jemgyýetli adanyň iki tarapynyň birleşmegi baradaky tagallalar dowam edýär.

Kipr parahatçylyk hereketi sebäpli howpsyzlygy we barlygy kepil astyna alynan Kiprli türklere goldaw bermäge dowam ederis.Degişli Habarlar