Oraza baýramy

Şu gün Oraza baýramy başlaýar

1638734
Oraza baýramy

Şu gün Allanyň buýrugy bilen bir aý boýunça irden gün dogmanka agşam gün ýaşýança çenli agzy bekli bolan musulmanlaryň Oraza baýramy başlaýar.

Öňümizdäki 3 günüň dowamynda dünýäniň dört künjegindäki musulmanlar biri-birlerini baýramlary bilen gutlarlar.

Söýgi we doganlygy, dostlugy iň ýokary nokadyna çykarjak Oraza baýramynyň ähli adamlar üçin bagtyýarlyk getirmegini dileýäris.


Etiketkalar: #Oraza baýramy

Degişli Habarlar