Mukaddes oraz aýy düşümli bolsun

11 aýyň soltany Oraz aýy başlanýar

1404304
Mukaddes oraz aýy düşümli bolsun

 

Musulman dünyäsinde şu günden başlap bir aý dowam etjek remezan başlanyar.

Allanyň bendeleri bolan yslam dinine uýýan möminler onyň razalygyna eýe bolmak üçin bir aýyň dowamynda agyz beklärler.

 Oraz aýyna mahsus agşam nahary bolan agzaçar we gije nahary bolan selälik edinerler.

Yassy namazy bilen bilelikde remezan aýyna mahsus tarawa namazyny okarlar.

Bütin ıslam dünyäsiniň mukaddes oraz aýyny mübärekläp, edilen günäler sebäpli gelinen tobalaryň kabul edilmegini biribardan dileýäris.


Etiketkalar: #tarawa , #agzaçar , #remezan

Degişli Habarlar