Koronavirus vakśinalarında sınap qarawlar axırına yaqınlaşa