Nogayşa 90/2024: QABIL BOLGAN BȊR DUVA - 02

Bu yuma em “QABIL BOLGAN BȊR DUVA - 2” Baresinde söz bardıramız... – Bu hafta da “KABUL OLAN BİR DUA - 2” hakkında sohbet edeceğiz...

2144168
Nogayşa 90/2024: QABIL BOLGAN BȊR DUVA - 02

Nogayşa 90/2024: QABIL BOLGAN BȊR DUVA - 02

Ötken yuma Hazret-i  -  Geçen hafta Hazret-i

Yunus’tıñ basından -  Yunus’un başından

Ötkenlermen iymanının  -  Geçenlerle imanının

Qayerlerge barganından  -  Nerelere vardığından

Bîr kesek aytkan edik. -  Bir parça söz etmiştik.

Sosı yuma nav barede  -  Bu hafta şu konuda

Aytılgan bek yarasıq  -  Söylenmiş pek güzel

Bîr aqıyqattı em aytamız... -  Bir hakikatı daha ifade edeceğiz...

 

Hz. Yunusaleyhisselam’dıñ -  Hz. Yunus aleyhisselam’ın   

Tevarihinden şıqqan - Kıssasından çıkan

Bizge ince dersler bolgan... -  Bizim için ince dersler bulunmakta...

 

Nege dese öz alimiz,  -  Çünkü bizim halimiz,

Balıq qursagında qalgan  -  Balık karnında kalan

Yunusaleyhisselam’dıñ - Yunusaleyhisselam’ın

Sosı qıyın alinden  -  O müşkil halinden

Yüz darece ziyada   -  Yüz derece ziyade

Taga dahşetli bolgan...  -  Daha dehşetlidir...

 

Qaytip boladı? desek; - Nasıl oluyor? desek;

Aldımızda keliyek  -  Önümüzde gelecek

Neşe uzun zamanlar, -   Nice uzun zamanlar,

Bizge aynı keşedey  -  Bizim için aynı gece gibi

Qarangı bolup turgan! -    Karanlık bulunmakta!

Bizim sosı keşemiz,  -   Bizim şu gecemiz,

Yunus’tıñ (as) keşesinden, -  Yunus’un (as) gecesinden,

Qatın qatın qarangı,  -   Kat kat karanlık,

Taga qıyın, mungın bolgan... -  Daha zorlu ve bunaltıcıdır...

 

Em bası aylangan -  Hem başı dönmüş

Astımızdaqı dünya, -  Altımızdaki dünya,

Bizge üyken deñiz bolgan... -  Bize büyük deniz olmuş...

Nav deñizdiñ är tolqınında,   -  Bu denizin her dalgasında,

Mınlagan jenaze bar! -  Binlerce cenaze var!

Yunusaleyhisselam’dıñ  -  Yunusaleyhisselam’ın

Deñizinden mıñ darece  -  Denizinden bin derece

Bizdi taga qorqıstqan...  -  Bizi daha çok korkutuyor...

 

Ziyadası är dayim  -  Dahası her daim

Yamanlıq emretken nepis,  -   Kötülüğü emreden nefis,

Bizim balıgımız bolgan... - Bizim balığımızdır...

Bizdi yutup em sıgıp - Bizi yutup hem sıkarak

Abedi yaşavımızdıñ  -   Ebedi hayatımızın

Bızılganın tilegen... -  Mahvolmasını istiyor...

 

Nav balıqHazret-i  -  Bu balık Hazret-i

Yunus’tıñ balıgından    -   Yunus’uñ balığından

Mıñ darece muzır bolgan... - Bin derece zararlıdır...

 

Nege dese Hazret-i -  Çünkü Hazret-i

Yunus’tı yutqan balıq,  - Yunus’u yutan balık,

Yüz sanelik yaşavını -  Yüz senelik hayatını

Yoq etpege şalışqan; - Yok etmeye çalışıyor;

Bizim balıgımız nepis,  -  Bizim balığımız nefis,

Yüz milyonlagan saneler,  -  Yüz milyonlarca seneler,

Abedi bîr yaşavdı  -  Ebedi bir hayatı

Bızbaga ugraşqan... -  Bozmaya çalışıyor...

 

Madem üşünley alimiz, -  Madem gerçek halimiz,

Aynı bılayına bolgan;  - Aynen böyledir;

Bîz em Hazret-iYunus’tay, - Biz de Hazret-i Yunus gibi,

Sebeplerden bet burup  -  Sebeplerden yüz çevirip

Sebeblerdiñ sebebi,Sebeplerin sebebi,

Quday yagına qaytıp;   - Allah tarafına dönüp;

Em tuvradan tuvraga,  -  Ve doğrudan doğruya,

Yalgızca soga senip,  - Yalnız ona güvenip,

Yunus’tıñ (as)  aytqanınday: -  Yunus’un (as) dediği gibi:

Allah’ım senden basqa  -   “Allah’ım senden başka

Äş bîr Quday bolmagan! -  Hiç bir ilah yok!

Sen bäri qusurlardan, -  Sen bütün kusurlardan,

Bizdeki noqsanlardan, -  Bizdeki noksanlardan,

Köp ereksin Allah’ım! -  Çok uzaksın Allah’ım!

Men zalımlardan bolganman!” -  Ben zalimlerden oldum!”

 

Ayet sözimen aytsaq:  -  Ayet sözüyle söylesek:

“La ilahe illa ente -  Lailahe illa ente

Sübhaneke inni küntü - Sübhaneke inni küntü

Minezzalimin!” dep   -   Minezzalimin!” diyerek

Yalbaruvumuz kerek bolgan! - Yalvarmamız gerekiyor!

 

Em közümüzben körgendey -  Hem gözümüzle görmüş gibi

Üşün keppen anlayalsaq; - Gerçek şekliyle anlayabilsek;

Gapletke tüseberip,  -   Gaflete düşerek,

Yolumuzdı sasqanga; -  Yolumuzu şaşırdığımız için;

Bizge zarar berüv üşün  -  Bize zarar vermek için

Bîrbîrine qosılgan -  Birbiriyle birleşen

Keliyek zaman em dünyadıñ, -   Gelecek zaman ve dünyanın,

Em nepsimizdiñ yamanlıgın, -  Ayrıca nefsin kötülüğünü,

Ziyanını yoq etiyek  -  Zararını yok edecek

Nav qasiyette bîrev bolgan: -  Şu özellikte birisi olabilir:

Keliyek zaman emrinde, - Gelecek zaman emrinde,

Dünya ökmi astında, -  Dünya hükmü altında,

Nepislerimiz tagı -  Nefislerimiz dahi

Emrine moyın iysin... - Emrine boyun eğmiş olsun...

 

Anca bılay küşte bîrev, -  Ancak böylesi güçte birisi,

Sosınlardıñ ziyanından, -  Onların zararından,

Bizdi tartıp qutargan... - Bizi çekip kurtarır...

 

Acaba kökti, yerdi -   Acaba göğü, yeri

Yaratqan Rabb’ımızdan -  Yaratan Rabb’imizden

Basqa, kim, qaytibine  -  Başka, kim, nasıl

Sosınlardıñ ziyanından - Onların zararından 

Bärimizdi qutaralgan? -  Hepimizi kurtarabilir?

 

Bek ince yasırın kebimen  - Pek ince ve gizli şekliyle

İşimizden ötkenlerdi,  -  İçimizden geçenleri,

Bilip bizüm üşün abedi -   Bilerek bizim için ebedi

Akiret’ti yaratar? - Ahiret’i yaratır?

 

Bizler üşün qarangı -  Bizler için karanlık

Aldıdaqı zamanda, -  Önümüzdeki zamanda,

Akiret’ti yaratıp - Ahiret’i yaratıp

So keliyek vaqıttı, -  O gelecek vakti,

Bärimizge yarıtar? -  Hepimiz için nurlandırır?

 

Em dünyadıñ mınlagan -  Hem dünyanın binlerce

Muñgın tolqınlarından - Bunaltıcı dalgalarından

İnsanları qutarar? -  İnsanları kurtarır?

 

Tagı yalgız özine  -  Ve de yalnız kendisine

Moyın iygen nepisten, -  Boyun eğen nefisten,

Onı bizge mindirmey -  Onu bize bindirmeyerek

Bizdi soga mindirip  -  Bizi ona bindirip

Şerlerinden qutarar? -   Kötülüklerinden kurtarır?

 

Sosı bäri islerdi,  -  Bütün bu işleri,

Haq Allah’tan basqa, -  HakAllah’tan başka,

Äş bîrev etalmas  -  Hiç bir kimse yapamaz.

Onıñ ıznı bolmadan -  Onun izni olmadan

Äş bîr kömek etilamas. - Hiç bir yardım yapılamaz.

 

Madem üşün alimiz  -  Madem gerçek halimiz

Aynı sosınday bolgan;  -  Aynen böyledir;

Yunusaleyhisselam’dıñ  -  Yunusaleyhisselam’ın

Alinden qıyın turgan... -  Halinden daha zorlu durumdadır...

 

Em äş bîrevdiñ esine  -  Hem hiç kimsenin aklına

Kelmes bîr al, Yunus’tıñ (as), -  Gelmez bir hal, Yunus’un (as),

Balıq qursagından şıgıp  - Balık karnından çıkıp

Ölmey tiri qalganı, -  Ölmeyerek diri kalması,

Yalgız soga nesip bolgan... -  Yalnız ona nasip olmuştur...

 

Sosı etken duvasıman, -  Şu yaptığı duayla,

Balıqtıñ qursagından -  Balığın karnından

Qutulup şetke şıqqan...  -  Kurtulup kıyıya çıkmıştır...

 

Nav sebepten bizler tagı  -   Bu sebeple bizler de

Yunus’tıñ duvasını (as), -  Yunus’un duasını (as),

Etpege bek muqtajpız! - Yapmağa çok muhtacız!

 

Yunusaleyhisselam’dı, - Yunusaleyhisselam’ı,

Balıqtıñ qursagından - Balığın karnından

Qutarganday Haq Quday, -  Kurtardığı gibi Hak Allah,

Bizlerdi em är dayim - Bizleri de devamlı

Muñaytqan em taraytqan -  Bunaltan ve daraltan

Neşe alden qutarıp -  Nice halden kurtarıp

Selametke şıgargan... -  Selamete çıkarır...

   

Savlıqpan qalıñız! - Sağlıcakla kalınız!

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

Podkastlar (тавыш язмаларыбыз)

 
 


Bäyläneşle xäbärlär