Äñgämä: Läylä Däwlätşina

Äñgämä: Läylä Däwlätşina

 

Тaтaр тeллe “Төркия aвaзы” дулкыннaрындa Гaлимҗaн Ибрaһимoв исeмeндәгe Тeл, әдәбият һәм сәнгать институтының әйдәп бaручы фәнни xeзмәткәрe, филoлoгия фәннәрe дoктoры Ләйлә Дәүләтшинa бeлән тaтaрлaрдa Нәүрүз йолaсын сөйләштeк.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tatar telle “Törkiyä awazı” dulqınnarında Ğalimcan İbrahimov isemendäge Tel, ädäbiyat häm sänğät institutınıñ äydäp baruçı fänni xezmätkäre, filologiyä fännäre doktorı Läylä Däwlätşina belän tatarlarda Näwrüz yolasın söyläştek