Nogayşa 230: Allah’tı oylav, em özine yalbaruv (10)

Nogayşa 230: Allah’tı oylav, em özine yalbaruv (10)

 

Bîr alimdiñ Allah’tı   

Eslevleri soñında, 

Özine duva qılganı

Sözleriniñ soñı,  

Nav aqıyqatlar bolgan:

 

“Ey barlıgınıñ quvvatından 

Yasırın bolup turgan,

Em azamat üykenliginden 

Saqlı qalgan hakim Saniyatkär!

Ey maramatlı Yaratuvşı!

Barı terek em ösimliktiñ  

Yapraqlar em şeşeklerdiñ

Tagı meyvalardıñ tillerimen,

Em sanlarıman seni,

Qusurlardan, acizlikten, 

Em ortagınıñ bolganından

Soñsız erek bilirmen...

 

Seni ullı, üyken bilip 

Saga em hamd etermen...

Sen tiyisli bolgan sebep,

Maqtap sena etermen... 

 

Ey qadir bolgan Fatır

Qudreti sonsuz Yaratuvşı!

Ey hakim bolgan Müdebbir

Ey är isi hikmet bolgan!

Em är zatlardıñ tedbirini 

Köreberip rızıq bergen,

Maramatlı Haq Quday!

Rasül-i Ekrem Muhammed  

Aleyhisselam’dıñ talimimen,

Em Qur’an-ı Hakim’diñ  

Dersinden añlaganım,

Tagı iman etkenim 

Bîr haqıyqat, em nav bolgan:

 

Qaydey bolsa terekler, 

Em ösimlikler, barı seni 

Tanıp ullı sıpatındı,

Em gözel atlarındı,  

r bîr bildirgeni qasında,

Aynı süytüp yan tasıgan,

Ruh tasıgan insanlar,

Em hayvanlardıñär bîrevi, 

Tenlerinde, bedeninde,

Gayet muntazam saattey 

İslegen em isletilgen, 

İşindeki em tısındaqı

Barı müşelerimen; 

 

Em bedeninde gayet ince

Bîr nizamman, düzenmen, 

Em gayet köp müyim 

Salıngan paydalarman,   

İnce ayar, ölşemmen

Yerleştirilgen alatlar,  

Tagı duygular barı,  

Seniñ şayitleriñ bolgan...  

 

Em yanyanuvarlardıñ jisminde,  

Gayat saniyatlı bîr yasavman, 

Gayat hikmetli tösevmen,

Yani neşe diqqatlı   

Bîr dengemen işine       

Salıngan yürek, öpke,  

Em tildey barı alat,  

Savlay seniñ barlıgındıñ

Mejburlıgı qasında,   

Em sıpatlarındıñ haq bolganını,

Baresi em körsetken...

 

Nege dese munşa alat,

Basiretli nazik saniyatqa, 

Em şuurlu ince hikmet,  

Em tedbirli tap dengege,

Elbet sosı kör quvvat,  

Em esi yoq tabiyat,  

Yade serseri tesadüp

Äş bîrevi qarışalmas...

 

Em munşa saniyat, yasav,

Onlardın bolmaganı qasında, 

Öz özine bolıyagına em      

Yüz darecemen imkän tabılmas...

 

Nege dese süytüp bolsa, 

Yani Allah yaratpasa,

So maqluqlardıñär zarresi,

So yanyanuvarlardıñär zatını, 

Tenleriniñär yagını,  

Em dünyada bavı bolgan 

Neşe zatlar bar bolsa, 

Sosınlardı barı bilip, 

Ayriyeten köreberip,

So yanvardı yasavı kerek!

 

Sankim barı ayvandıñ 

Är bîr zarresi aynı 

r Quday’ga usayberip,

Är zatlarqa sozulgan 

Bîr ilimmen qudrettiñ 

İyyesi bolganı kerek...

 

Yan tasıgan hayvanlardıñ 

Baresiniñ zarresi,  

Sankim bîrer Allah’tay

Är yaqlardı quşatqan  

Bîr ilimmen qudrettiñ 

Eger iyyesi bolursa,

Anşa sosı ayvandı, 

Yasaganına itiqat,  

Ya özi özine bolganına

İnanmaga yol aşılıyaq...

 

Ayriyeten bîr haqıyqat,

So ayvanlardıñ är bîreviniñ

Müşeleri bîr bolup,  

Em tedbir, idaresiniñ 

Bîr bolganları tagı, 

Em öziniñ jınsından  

Neşe kisi bar bolsa,  

Sosınlardan ayrı bolganı, 

Yani özi jınsından  

Ayrılgan bîr yagı bolganı; 

 

Ayriyeten so kisidiñ   

Aynı vaqıt jınsındaqı

Kisilerge oqşaganı, 

Misal bolsa köz, qulaq,  

Avızday noqtalardan

Yınsıman aynı bolganı,  

Fıtrat sikkesi dep aytılgan,

Yaratılgan keplerinde, 

Körilgen sosı birlik;

Ey yaratuvşı Haq Quday!  

Seniñ barlıgınga, bîrliginge,

Köp yarıq, ayrı ayrı,     

Neşe deliller bolgan...

 

Em jınslarınıñ barabarlıgı 

Betlerinden körilgen

Hikmet sikkeleriniñ

Bîr bolganı qasında, 

Em är bîreviniñ aşaganı 

Yevleriniñ aynı bolganı,

 

Em bîrbiriniñ işinde 

Yaşaganları keppen  

Bîr bolganları tagı,

Ey Rabbımız, Xalıqımız! 

Senin birligine ayriyeten

Neşe şahitler bolgan....

 

Tagı är bîrevinde tecelli 

Etken gözel atlarındıñ 

Barı käinatta tagı,

Tecelli etkeni betten,  

Yani alemge seniñ  

Qaysı atların tecelli 

Etken bolsa baresi, 

So yan tasıgan maqluqta, 

Aynısı em körilgeni,  

Bîrligindiñ qaş betten 

Şahitlengenine barı, 

So yanyanuvar maqluqlar,

Baresi barı qasiyetimen,   

Är bîrevi delil bolgan...”

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com