Nogayşa 205: Miraş’tıñ meyvaları em paydaları ne bolgan? (1)

Nogayşa 205: Miraş’tıñ meyvaları em paydaları ne bolgan? (1)

 

Miraş’tıñ meyvaları,  

Em paydaları baresinde, 

Bîr alimdiñ aytqanı

Manelerdiñ bîr kesegi,  

Nav aqıyqatlar bolgan:

 

“Manevi bîr Tuba    

Teregi’ndey Miraş’tıñ    

Bes yüzden ziyada,

Meyvalarından endi    

Bîr kesegini aytamız:

 

Bîrinşi Meyva:

İyman esaslarınıñ 

Neşe aqıyqatlarını,  

PaygambarımızMuhammed’diñ     

Aleyhissalatü vesselam,

Köziminen körgeni, 

Yani bizim äş körmey    

İnanganımız barı

Maleklerdi, Yannet’ti,   

Tagı em Ahiretti,      

Atta Calal iyyesi

Allah’tıñ em özini,  

Köziminen körgeni, 

Käinatqa, insanlarga,

Neşe bîr ‘qazna’ bolgan!

 

Tagı azeli ‘nur’ bolup      

Em abedi ‘ediya’ bolgan!

 

Ene sosı manevi   

Nimetlerdi bizlerge, 

Paygambar Muhahammed

Aleyhisselatü vesselam,     

So Miraş’pan akelgen!

 

Yani käinat perişan,  

Ötivşi, qarmaqarısıq 

Bîr orın dep bilingende,

Sosı meyva sebebimen  

Käinat barı barlıq

Nav nurman qutulgan...

 

Tagı ol meyvamınan   

So käinat, azamatlı  

Allah’tıñ bizlerge

Yibergeni mukaddes,    

Mane tolu mektup bolgan...

 

Rabb’ımızdıñ gözelligin  

Körsetüvşi, köp yarıq 

Bîr bıyalası bolgan...

 

Ene sosı manelermen, 

Üyken, ullı aqıyqatpan,    

Yaratılgandı barı,

Em esli insanlardı,    

Süyündüreberip salgan...

 

Em sosı nurmınan, 

Tagı nurlu meyvaman, 

İnsanlardıñ alini,

Nav savleli qaravışpan   

Bastan uşqa avıstırgan:

 

Qaytip boladı desen; 

İnsanlardıñ qarısıq     

Perişan, aciz, yarlı,

Em acatı nihayatsız,   

Tagı neşe düşmanlı,    

Em fani, davamsız

Bilingen köp yañlış 

Köringen nav alinden, 

İnsanlardı Haq Rahman,

Sosı Miraş nurıman,

Ahsen-i Takvim” degen

Eñ yahşı bîr kepte    

Yaratqanını söylep      

İlahi qudretiniñ

Bîr mucize eseri    

Bolganını bildirgen...

 

Bîr basqa yaqtan tagı,  

Aynı sosı insandı, 

Samedani bîr mektup,

Yani Quday ilmimen 

Yazılgan bîr kitap, 

Em işinde bîr neşe

Aqıyqattıñ salınganı,  

Köp ibretli, maneli 

Bîr nüsqaga avıstırgan...

 

Nav mane ne desen; 

Sosı beşare insan,

Äş sıyı bolmaganda,

Sosı tömen alinden, 

Käinattıñ bîr kişkey 

Ülgüsi maqamına;

Barı barlıq ne bolsa,  

Sosınlarga denk kelgen 

Bîr üyken martabege,

Sozılaberip yetken...

 

Bîr yaqtan so insandı,  

Azel abed Sultan’ı 

Calal iyyesi Allah,

Özi qarşısına alıp,   

Sonımınan söylesip,   

Has bîr qulı qılgan...

 

Quday’ımız Rabb’ımız, 

So qasiyetler qasında, 

Nav yarlı insandı,

Özi oñgınlıgını 

Alemge qabar berüvşi, 

Bîr yaqtan em özine

Dos etkeni qasında;   

İnsan tagı Allah’tıñ

Soñsız gözelligini,

Bilip, süyüp so gözellikke 

Hayranlıgını aytqan...

 

Rabbımız Haqtagı,   

So insandı öziniñ   

Süygülisi qılgan!

 

Em baqi Yannet’ine        

Namzed bolgan aziz qonaq

Suvretinde körsetken...

 

AzeliHaq Quday, 

Mine sosı aqıyqatpan  

İnsan bolgan baredi,

Yani aqıyqı insanlardı, 

Neşe bîr şatlıkpan,

Sansız tetim allermen,

Soñsız kepte quvandırgan...

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com