Nogayşa 172: Üş kepte barılgan yer: qabır (2)

Bu yuma em “ÜŞ KEPTE BARILGAN YER: QABIR” baresinde habarlasamız!

Nogayşa 172: Üş kepte barılgan yer: qabır (2)

►Nogayşa 172: Üş kepte barılgan yer: qabır (2)

Nav barede bîr üyken     

Alimdiñ aytqanı,     

Barı aqıyqat sözlerdiñ

Davamı, nalar bolgan...

 

“Bilgenimiz yüzde bîr          

Tavlike bolgan yolda, 

‘Ne bolur, ne bolmas!’dep     

Sosı yoldan qaytpaga

Yalgız bîr tek qabarşıdıñ      

Aytqan sözi yetip qaladı.

 

Atta sosı qabarcıdıñ 

Sözini qale almay 

Bîr adem yolga barsa,

 ‘Acaba nav tavlike,   

Maga ras kelir me eken?’  

Dep, rahat etalmay,

Soñda işi taralıp,     

Atta sosı ademdiñ    

Aşavga iştagı qaşadı...

 

Ene sosı misalmen 

Aqıyqatqa qaransa: 

Bîr qabarşıman iştaq qaşsa,   

Yüzbinlerşe tuptuvra,  

Em milyonlarşa betten  

Sözleri tuvralangan,

Munşa qabarşılardıñ    

Bergenleri aqıyqat    

Qabarlar qarşısında,

Esi basında insandıñ      

Etiyegi ne boladı?

 

Sosı qabarşılardıñ  

Aşıq aşıq aytqanı: 

Sosı qabır yüzde yüz

Üşünley bîr ihtimalman,  

Yoldan sapqan, em künali

Yaşavman kelgenlerge,    

Bîr asqaq ya zindan boladı...

 

Eger tuvra yaqta tursa,       

İymanlı, em tagat

 Halqtan kim bolgan bolsa,     

Yüzde yüz bîr ihtimalman,

Nav asqaq köterilip,  

Zından tagı qapanıp,  

Köz aldında so qabır,

Bîr abadiy qaznaga, 

Em tatimlik sarayına 

Aşılgan bîr qapıga  

Avdarıladı” dep bizge   

Baresi qabar beredi... 

Atta bergen qabarlardıñ 

İşaret em ızlarını, 

Aşkere körsetedi...

 

Ene sosı acayip     

Masaleler qarşısında  

Qalgan şarasız insan,

Hale sosı müsliman,

Eger iymanman barabar 

Qullıgı bolmasa,

Tagıneşe zavqıman,

Bütün dünya saltanatı, 

Közi aldında turgan

Nav qabırga är vaqıt 

Şaqırılıyagı kezüvdi, 

Beklep turgan bîr insandı,

Tüskeni qaygılardan,

Qıynaltqan qıyın alden,

Em muñınlıq otından

Qutarıp sosınlardı,   

Yengillikke bardıralar ma?

Dep yaslarga sorap edim...  

 

Madem qartlıq em maraz,     

Musibetler barabar,

Tagı tögerekte esitilgen, 

Ölgenlerdin qabarı

Nav dahşetli yaradı,

Äş turmay deşeberip     

Eske akelip turadı...

 

Endi ehli dalalet,   

Em künager insanlar, 

Yüz miñ zavq em nazzetti

Alıp tursalar tagı,   

İşlerindeki manevi    

Bîr Yahannem onlardıñ

Yüregini yagadı...   

Algan barı zavqlarını, 

 Zaherge avdaradı...

 

Tek qalın bîr gaplet    

Sarsemligi, sosınlarga    

Aqıyqattı körsetpey,  

Közleriniñ aldını,    

Perde bolup yabadı...

 

Qalpke kelgen muñunlıqtı     

Muttırıp nav insanga,

Äş tavlüke yoqtay sankim,    

Aynı añşıdan qaşqan  

Zavallı tüye qusu’nday, 

Bastı qumga tıqtıradı...

 

Madem ehl-iiymanga,   

Tagı ehl-itagatqa,  

Köz aldındaqı nav qabır,

Bîr abadi qaznadıñ,  

Bîr abadi tatimliktiñ  

Esigi boladı;

 

Em sosı azali   

Qader piyangosından   

Milyarlar altınman

Almaslar qazandırgan  

Bîr bilet tagı em,   

İyman belgiligimen

Nav müminge şıqqanga;          

Är vaqıt ol biletti, 

Alıyagını beklegen

So mümindi süyündirgen

Keñ, esaslı, aqıyqı  

Bîr nazzet, em manevi

Zavq, sonıñ yüregini,    

Bastan uşqa tolduradı...

 

Endi sosı mümindi       

Süyündirgen nav aller, 

Közdiñ köriyegi bîr zat bolup     

Köz aldına kelalsa,  

Yade sosı tatim al,  

Bîr şekirdekke usap  

Soñı terekke avsa,

Mine sosı yahşı al,   

Qalbi iyman tolganlarga,  

Hususi bîr Yannet     

Ökmine ötip baradı...”

 

Basqa qalgan kesekti,    

Rabb’imiz nasip qılsa,

Aldımızdaqı yumada,    

Aytaberiyek inşallah!

 

Savlıqpan qalıñız!

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.comBäyläneşle xäbärlär