Agenda Energetică: Türkiye se îndreaptă spre energia solară

Soarele este în prezent singura sursă inepuizabilă și stabilă de energie...

2100243
Agenda Energetică: Türkiye se îndreaptă spre energia solară

Agenda Energetică: Türkiye se îndreaptă spre energia solară

Ne încălzește, ne face să zâmbim, asigură creșterea recoltei.

Lumea se învârte doar în jurul lui...

Tema programului "Agenda Energetică" din această săptămână este " Soarele"...

Soarele este în prezent singura sursă inepuizabilă și stabilă de energie...

În plus, energia solară este considerată drept cea mai ecologică sursă de energie regenerabilă, având caracteristici precum ușurința de instalare și utilizare, precum și faptul că nu poluează mediul înconjurător și nu creează deșeuri nocive....

Energia solară este definită ca fiind energia radiantă eliberată de procesul de fuziune din miezul soarelui.

Odată cu încălzirea globală, comunitatea internațională și Türkiye au accelerat tranziția către energia regenerabilă pentru a evita daunele aduse mediului de resursele fosile.

În acest context, utilizarea energiei solare crește pe zi ce trece.

Deși există mai multe metode de generare a electricității din energia solară, tendința generală se concentrează pe sistemele fotovoltaice, în care lumina soarelui este transformată direct în electricitate.

În timp ce studiile privind utilizarea energiei solare au luat un avânt mai ales după anii '70, sistemele de energie solară au înregistrat progrese tehnologice și o diminuare semnificativă în ceea ce privește costurile.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, investițiile în energia solară vor depăși investițiile totale în petrol și gaze naturale înainte de 2030.

 Potrivit estimărilor AIE, în 2023, în sectorul energetic mondial au fost investite în total 2800 de miliarde de dolari, din care 1700 de miliarde de dolari în tehnologii energetice curate și 1100 de miliarde de dolari în sectorul combustibililor fosili.

Se estimează că energia solară va avea o pondere de 380 de miliarde de dolari în aceste investiții.

Care este, așadar, situația în Türkiye? La ce etapă se află investițiile în energie ale sectorului public și privat?

Datorită poziției sale geografice, Türkiye are un potențial considerabil de energie solară.

Conform "Atlasului potențialului energiei solare" elaborat de Ministerul Energiei, durata medie anuală totală a zilelor cu soare în Türkiye este de 2741 de ore... Valoarea medie anuală totală a radiației este de 1527,46 kWh/m2...

Se preconizează că capacitatea de energie solară a Türkiye va crește cu 500 % până în 2035, ajungând la 52,9 gigawați, ceea va însemna că energia solară va fi resursa cu cea mai mare capacitate instalată.

Se estimează că consumul de energie electrică al Türkiye, care a crescut în medie cu 4,4% pe an în perioada 2000-2020, va crește în medie cu 3,5% pe an până în 2035, ajungând la 510,5 terawați-oră. Ponderea energiei electrice în consumul final de energie, care a fost de 21,8% în 2020, va ajunge la 24,9% în 2035.

Capacitatea instalată de energie electrică a Türkiye, care era de 95,9 gigawați la sfârșitul anului 2020, ar trebui să ajungă la 189,7 gigawați în 2035, iar ponderea resurselor de energie regenerabilă în totalul capacității instalate ar trebui să crească de la 52% în 2020 la 64,7% în 2035.

Sursele de energie regenerabilă reprezintă 74,3 la sută din cele 96,9 gigawați de capacitate electrică nouă planificată a fi pusă în funcțiune până în această perioadă.

Cea mai mare creștere a capacității dintre sursele de energie regenerabilă este planificată în domeniul energiei solare.

Capacitatea instalată de energie solară a Türkiye, care era de 6,7 gigawați la sfârșitul anului 2020, se așteată să crească la 52,9 gigawați în 2035.

Această creștere înseamnă că capacitatea instalată de energie solară a Türkiye, care era de 9,32 gigawați la sfârșitul anului 2022, va crește cu aproximativ 500 % până în 2035.

În cazul în care capacitatea va ajunge la 52,9 gigawați în 2035, energia solară va fi resursa cu cea mai mare pondere în capacitatea totală instalată de energie electrică a Türkiye.Ştiri din aceeaşi categorie